Over

Voorstelling Wielertoeristen Club De Klok VZWOnze club werd opgericht in april 1974.  Hoewel : ‘club’ en ‘opgericht’ zijn grote woorden, want in die tijd waren het vier wielertoeristen die wekelijks samenkwamen om op zondagvoormiddag een ritje te maken.  Die groep begon langzaam uit te groeien en er werd gezocht naar een ‘clublokaal’.  Er werd gekozen voor café “De Klok”, in het centrum van Stabroek, nu nog altijd onze vaste stek op zondag.


Vanaf 1975 werden er organisaties op poten gezet, buiten onze thuisbasis Stabroek; met name een weekend naar Remouchamps.  De basis was gelegd voor een lange reeks uitstappen.  Een korte samenvatting wordt verder nog weergegeven.


De groep besloot zich aan te sluiten bij de BWB (Belgische Wieler Bond), om in 1977 te verhuizen naar de VWB (Vlaamse Wielrijders Bond) die in datzelfde jaar is opgericht.  Van deze periode af kan men werkelijk spreken van een echte club.  Bij de VWB kregen we als stamnummer het nummer 3 toegewezen, als derde aangesloten club.  Vandaag de dag zijn we de oudste aangesloten club van dit verbond.


In december 2003, kwam het toenmalige ‘nieuwe’ bestuur bijeen om de club om te vormen tot een VZW.  In eerste instantie was dit om de leden in te dekken in geval van risico’s, maar het was mooi meegenomen dat er een rechtspersoon werd opgericht, met het oog op de aanschaf van een volgwagen.  De tijd dat de leden met eigen wagen voor het comfort van de sporters (moesten) instaan was hiermee voorbij.


De laatste jaren schommelt het ledenaantal van de club tussen de 55 à 60 actieve leden.


Vanaf april 2013 is er een recreatieve groep fietsers gestart bij onze club.  Deze ‘C’ ploeg telt ongeveer een 15-tal actieve fietsers.